دکتر الهـی – قرائت شعر

 پیام خانم باران الهی به جهانگیر صداقت فر

 سلام آقاى صداقت فر، مقدمه و شعر زيبايتان را در مجله آپادانا خواندم. پدر شما را خيلى دوست داشتند و هميشه صحبتنون بود. اين شعر شما را براى من بتازگى خواندند

  قرائت شعر توسط دکتر صدرالدین الهی