عطوفت عالمتاب

                                                      ” عطوفتِ عالمتاب “

ملایمتِ آفتاب را

                    بر جان خسته ام

تبعیضی از سر مهر مپندار !

*

آتشباز ِ آذرخش

                    دگر از پا فتاده بود،

تندر و تُند بار ِ نیمروز

                           تازه بند آمده بود،

ابر ِ پاره پاره در آبی‌ ِ فیروزه شنا می‌‌کرد،

سرو

     گیسو به با دِ ملایم می‌‌سپرد،

و بهار از پس ِ پرچین ِ فصل

                                 آهسته سَرک می‌‌کشید…..

ها !-

    می‌‌خواستم این را بگویم اما، که

نوازش خورشید بر جدار ِ جان و جهان ِ یخ زده ام

تبعیضی مهربانانه نبود!

                                                       ******

سانتا مونیکا – ۲ فوریه ۲۰۰۶

Recent Posts